COleDateTime::GetDay

int GetDay () const;

Dönüş değeri

Bu COleDateTime nesnesi değeri tarafından temsil edilen ayın günü.

Açıklamalar

Bu tarih/saat değerine göre temsil ayın gününü almak için bu üye işlev çağrısı.

Geçerli dönüş değerleri 1 ile 31 arasında. Bu COleDateTime nesne durumu geçerli değil dönüş değeri AFX_OLE_DATETIME_ERROR ise,.

Diğer üye işlevler hakkında bilgi için sorgulayan bu COleDateTime nesne değeri bakın aşağıdaki üye işlevleri:

COleDateTime ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDateTime::COleDateTime, COleDateTime::SetDateTime, COleDateTime::operator =, COleDateTime::GetStatus

Index