COleDateTime::GetAsSystemTime

bool Get&AsSystemTime (SYSTEMTIMEamp;sysTime) const;

Dönüş değeri

Gerçek başarılı; Yanlış dönüştürme başarısız olursa veya COleDateTime nesnesi null veya geçersiz ise.

Parametreleri

sysTime

Başvuru bir Tarih/Saat değerine dönüştürülür ve yeni COleDateTime nesnesi kopyalar için SYSTEMTIME yapısı.

Açıklamalar

Zaman içinde SYSTEMTIME veri yapısı temsil edilmesi için COleDateTime nesnesini dönüştürmek için bu üye işlevini çağırın. GetAsSystemTime elde edilen zaman başvurulan sysTime nesnesinde depolar. Bu işlev tarafından başlatılmış SYSTEMTIME veri yapısı-ecek-si olmak sıfır wMilliseconds üye.

GetStatus COleDateTime nesnesinde tutulan durum bilgisi hakkında daha fazla bilgi için bkz:.

COleDateTime ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index