COleDataSource sınıf üyeleri

İnşaat

COleDataSource Bir COleDataSource nesnesi oluşturur.

İşlemleri

CacheData Veri STGMEDIUM yapısını kullanarak belirtilen biçimde sunmaktadır.
CacheGlobalData Verileri bir hglobal kullanarak belirtilen biçiminde sunar.
DoDragDrop Bir veri kaynağı ile sürükle ve bırak işlemleri gerçekleştirir.
SetClipboard Panoya yerlerde bir COleDataSource nesne.
Boş COleDataSource nesne veri boşaltır.
FlushClipboard Tüm verileri panoya işler.
GetClipboardOwner Pano'ya yerleştirilen veriler hala orada olduğunu doğrular.
OnRenderData Ertelenmiş oluşturma bir parçası olarak veri alır.
OnRenderFileData Ertelenmiş oluşturma bir parçası olarak bir CFile içine veri alır.
OnRenderGlobalData Ertelenmiş oluşturma bir parçası olarak bir hglobal içine veri alır.
OnSetData COleDataSource nesnesini değiştirmek için adı.
DelayRenderData Ertelenmiş oluşturma kullanılarak belirtilen biçimde veri sunar.
DelayRenderFileData Veri CFile işaretçisi belirtilen biçimde sunmaktadır.
DelaySetData OnSetData içinde desteklenen her biçimi denilen.

COleDataSource ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index