COleDataSource::SetClipboard

void SetClipboard ( );

Açıklamalar

Aşağıdaki işlevlerden birini çağırdıktan sonra Pano COleDataSource nesnenin içerdiği veriler koyar: CacheData, CacheGlobalData, DelayRenderDataveya DelayRenderFileData.

COleDataSource ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDataSource::GetClipboardOwner, COleDataSource::FlushClipboard

Index