COleDataSource::OnRenderData

sanal bool OnRenderData ( lpformatetc lpFormatEtc, LPSTGMEDIUM lpStgMedium );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpFormatEtc

Puan formatetc yapısı bilgi istenen biçimi belirtme.

lpStgMedium

İşaret eden bir STGMEDIUM yapısı veri olduğu iade edilecek.

Açıklamalar

Tarafından belirtilen biçimde veri almak için çerçeve olarak adlandırılır. Belirtilen biçim gecikmeli işleme için DelayRenderData veya DelayRenderFileData üye işlevini kullanarak COleDataSource nesnesi önceden yerleştirilen biridir. Sağlanan depolama ortamı dosya veya bellek, sırasıyla ise bu işlevi varsayılan uygulanması OnRenderFileData veya OnRenderGlobalData arayın. Bu biçimler hiçbiri belirttiğinizde, varsayılan uygulama 0 dönüş ve hiçbir şey. mfc tarafından işlenen gibi daha fazla bilgi için gecikmeli işleme, makaleye bakın veri nesneleri ve veri kaynakları: manipülasyon Visual c++ Programcı Kılavuzu.

Eğer lpStgMedium- gt;TYMED ise tymed_null, tahsis ve belirttiği gibi dolu STGMEDIUM lpFormatEtc - > tymed. tymed_nulldeğil, STGMEDIUM yerde verilerle doldurulması gerektiğini.

Bir Gelişmiş Bu geçersiz kılınabilir. Bu işlevin istenen biçim ve Orta veri kaynağı geçersiz. Verilerinize bağlı olarak, bu işlev diğer sürümlerinden birini yerine geçersiz kılmak isteyebilirsiniz. Verilerinizi küçük ve sabit boyutu ise, OnRenderGlobalDatageçersiz kılar. Verilerinizi bir dosyaya ya da değişken boyutu, OnRenderFileData geçersiz kılar.

Daha fazla bilgi için bkz: STGMEDIUM ve formatetc yapıları, tymed numaralandırma türünün ve IDataObject::GetData içinde ole 2 Programcı Başvurusu, Cilt 1.

COleDataSource ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDataSource::DelayRenderData, COleDataSource::DelayRenderFileData, COleDataSource::OnRenderFileData, COleDataSource::OnRenderGlobalData, COleDataSource::OnSetData

Index