COleDataSource::GetClipboardOwner

Statik COleDataSource * GetClipboardOwner ( );

Dönüş değeri

Veri kaynağı geçerli pano veya null varsa hiçbir şey panoya veya Pano değilse, çağıran uygulama tarafından ait.

Açıklamalar

SetClipboard son çağrıldı ve eğer öyleyse, geçerli sahibini tanımlayan verileri panoya değiştirilip belirler.

COleDataSource ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDataSource::FlushClipboard, COleDataSource::SetClipboard

Index