COleDataSource::FlushClipboard

Statik void FlushClipboard ( );

Açıklamalar

Orada SetClipboardönceki çağrısı tarafından yerleştirilen Pano verileri kaldırır. Bu işlev de hemen işlenecek hâlâ Pano'ya veri neden olur. Son bellek Panodan yerleştirilen veri nesnesi silmek gerekli olduğunda bu işlevini çağırın. Bu işlevin çağrılması sağlar ole Pano işleme gerçekleştirmek için özgün veri kaynağı gerekmez.

COleDataSource ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDataSource::GetClipboardOwner, COleDataSource::SetClipboard

Index