COleDataSource::Empty

void Empty( );

Açıklamalar

COleDataSource nesne veri boşaltmak için bu işlevini çağırın. Onlar yeniden kullanılabilir böylece gecikme işle biçimleri boşaltılmış ve her ikisi de önbelleğe.

Daha fazla bilgi için bkz: ReleaseStgMedium ole 2 Programcı Başvurusu, Cilt 1.

COleDataSource ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index