COleDataSource::COleDataSource

COleDataSource ( );

Açıklamalar

Bir COleDataSource nesnesi oluşturur.

COleDataSource ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index