COleDataSource::CacheData

void CacheData ( CLIPFORMAT cfFormat, LPSTGMEDIUM lpStgMedium, lpformatetc lpFormatEtc = boş );

Parametreleri

cfFormat

Verileri önerilecek olan Pano biçimi. Bu parametre bir önceden tanımlanmış Pano biçimleri ya da yerel Windows tarafından döndürülen değeri olabilir RegisterClipboardFormat işlevi.

lpStgMedium

İşaret eden bir STGMEDIUM yapısını belirtilen biçim veri içeren.

lpFormatEtc

İşaret eden bir veri olduğu önerilecek biçimde açıklayan formatetc yapısı. CfFormattarafından belirtilen Pano biçimi ötesinde ek biçim bilgisini belirtmek istiyorsanız, bu parametre için bir değer girin. formatetc yapısı diğer alanlar için varsayılan değerler nullise kullanılır.

Açıklamalar

Veri aktarım işlemleri sırasında veri sunulmaktadır biçim belirtmek için bu işlevini çağırın. Bu işlev hemen işleme kullanarak sağladığı için verileri sağlamanız gerekir. Kadar gerekli verileri önbelleğe alma.

Verileri kulla&narak kaynağı bir STGMEDIUM yapısı. Tedarik veri miktarını verimli bir hglobal.nbsp kullanarak transfer edilecek küçük ise CacheGlobalData üye işlevini de kullanabilirsiniz;

CacheData çağrısının lpFormatEtc ptd üyesi ve içeriği lpStgMedium aittir arayan tarafından veri nesnesi.

Ertelenmiş oluşturma kullanmak için DelayRenderData veya DelayRenderFileData üye işlevini çağırın. mfc tarafından işlenen gibi daha fazla bilgi için gecikmeli işleme, makaleye bakın veri nesneleri ve veri kaynakları: manipülasyon Visual c++ Programcı Kılavuzu.

Daha fazla bilgi için bkz: STGMEDIUM ve formatetc yapıları ole 2 Programcı Başvurusu, Cilt 1.

Daha fazla bilgi için bkz: RegisterClipboardFormat Win32 belgelerinde.

COleDataSource ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDataSource::CacheGlobalData, COleDataSource::DelayRenderData, COleDataSource::DelayRenderFileData, COleDataSource::SetClipboard, COleDataSource::DoDragDrop

Index