COleDataObject

COleDataObject temel sınıf yok.

COleDataObject sınıfı, veri aktarımı yoluyla çeşitli biçimlerde Pano'dan veri almak için sürükle ve bırak veya katıştırılmış ole öğe kullanılır. Bir kaynak ve hedef veri transferi bu tür içerir. Veri kaynağı COleDataSource sınıfın bir nesnesi uygulanır. Her bir hedef uygulama içinde bırakılan veri veya Pano yapıştırma işlemi gerçekleştirmesini istedi, COleDataObject sınıfın bir nesnesi oluşturulmalıdır.

Bu sınıf, veri belirli bir biçimde var olup olmadığını belirlemek sağlar. Ayrıca mevcut veri biçimlerini numaralandırır veya belirli bir biçimde kullanılabilir olup olmadığını denetlemek ve tercih edilen biçim verileri almak. Nesne alma bir CFile, bir hglobalya da bir STGMEDIUM yapısı dahil birkaç farklı yoldan yapılabilir.

Daha fazla bilgi için bkz: STGMEDIUM yapısı ole 2 Programcı Başvurusu, Cilt 1.

Uygulamanızda veri nesneleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı veri nesneleri ve veri kaynakları (ole) Visual c++ programlama Kılavuzu.

# include lt;afxole.h>

Sı&nıf üyeleri |nbsp; Hiyerarşi çizelgesi

Örneklerinbsp; mfc örnek HIERSVR | mfc örnek OCLIENT

Ayrıca bkz: COleDataSource, COleClientItem, COleServerItem, COleDataSource::DoDragDrop, CView::OnDrop

Index