COleDataObject::Release

void Release ( );

Açıklamalar

Sahipliğini serbest bırakmak için bu işlev çağrısı daha önce COleDataObject nesnesiyle ilişkili IDataObject'i nesnesi. IDataObject'i Ekle veya AttachClipboard açıkça çağırarak veya çerçeve COleDataObject ile ilişkili. Attach bAutoRelease parametresi falseise, IDataObject'i nesne serbest değil. Bu durumda, arayan IDataObject'i çağırarak serbest bırakmak için sorumlu IUnknown::Release.

COleDataObject ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDataObject::Attach, COleDataObject::COleDataObject, COleDataObject::Detach

Index