COleDataObject::GetNextFormat

bool GetNextFormat ( lpformatetc lpFormatEtc );

Dönüş değeri

Sıfırdan başka bir biçimde varsa; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpFormatEtc

Puan işlev çağrısı döndüğünde, biçim bilgisini alan formatetc yapısı.

Açıklamalar

Art arda maddeden verileri almak için kullanılabilir tüm biçimlerini almak için bu işlev çağrısı.

COleDataObject::BeginEnumFormatsçağrısı sonra bu veri nesnesi tarafından desteklenen ilk biçimi konumuna depolanır. GetNextFormat art arda gelen çağrıları veri nesnesinde kullanılabilir biçimler listesinde numaralandırılacak. Kullanılabilir biçimler listelemek için bu işlevleri kullanma.

Belirli bir biçimi için kullanılabilirliği için COleDataObject::IsDataAvailable arayın.

Daha fazla bilgi için bkz: IEnumXXXX::Next ole 2 Programcı Başvurusu, Cilt 1.

COleDataObject ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDataObject::BeginEnumFormats, COleDataObject::GetData, COleDataObject::GetFileData, COleDataObject::GetGlobalData

Index