COleDataObject::GetGlobalData

hglobal GetGlobalData ( CLIPFORMAT cfFormat, lpformatetc lpFormatEtc = boş );

Dönüş değeri

Eğer başarılı verileri içeren genel bellek bloğu dt; Aksi takdirde null.

Parametreleri

cfFormat

Veri döndürülecek olan biçimi. Bu parametre bir önceden tanımlanmış Pano biçimleri ya da yerel Windows tarafından döndürülen değeri olabilir RegisterClipboardFormat işlevi.

lpFormatEtc

İşaret eden bir veri olduğu iade edilecek biçimde açıklayan formatetc yapısı. CfFormattarafından belirtilen Pano biçimi ötesinde ek biçim bilgisini belirtmek istiyorsanız, bu parametre için bir değer girin. formatetc yapısı diğer alanlar için varsayılan değerler nullise kullanılır.

Açıklamalar

Bu işlev bir küresel bellek bloğu ayırmaya ve verileri belirtilen biçimde bir hglobal almak için çağrı.

Daha fazla bilgi için bkz: formatetc ole 2 Programcı Başvurusu, Cilt 1.

Daha fazla bilgi için bkz: RegisterClipboardFormat Win32 belgelerinde.

COleDataObject ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDataObject::GetData, COleDataObject::GetFileData, COleDataObject::IsDataAvailable

Index