COleDataObject::GetData

bool GetData ( CLIPFORMAT cfFormat, LPSTGMEDIUM lpStgMedium, lpformatetc lpFormatEtc = boş );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

cfFormat

Veri döndürülecek olan biçimi. Bu parametre bir önceden tanımlanmış Pano biçimleri ya da yerel Windows tarafından döndürülen değeri olabilir RegisterClipboardFormat işlevi.

lpStgMedium

İşaret eden bir verileri alacak STGMEDIUM yapısı.

lpFormatEtc

İşaret eden bir veri olduğu iade edilecek biçimde açıklayan formatetc yapısı. CfFormattarafından belirtilen Pano biçimi ötesinde ek biçim bilgisini belirtmek istiyorsanız, bu parametre için bir değer girin. formatetc yapısı diğer alanlar için varsayılan değerler nullise kullanılır.

Açıklamalar

Bu işlev belirtilen biçimde öğesinden veri almak için çağrı.

Daha fazla bilgi için bkz: IDataObject::GetData, STGMEDIUM, ve formatetc ole 2 Programcı Başvurusu, Cilt 1.

Daha fazla bilgi için bkz: RegisterClipboardFormat Win32 belgelerinde.

COleDataObject ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDataObject::GetFileData, COleDataObject::GetGlobalData, COleDataObject::IsDataAvailable

Index