COleDataObject::Detach

lpdataobject Ayırmak ( );

Dönüş değeri

Müstakil veri nesnesini işaretçi.

Açıklamalar

Onun ilişkili veri nesnesini COleDataObject nesne veri nesnesi bırakmadan ayırmak için bu işlev çağrısı.

COleDataObject ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDataObject::Attach, COleDataObject::Release

Index