COleDataObject::COleDataObject

COleDataObject ( );

Açıklamalar

Bir COleDataObject nesnesi oluşturur. COleDataObject::Attach veya COleDataObject::AttachClipboard çağrısı diğer COleDataObject işlevler çağrılmadan önce yapılmalıdır.

&Notnbsp;  Parametrelerden biri için sürükle ve bırak işleyicileri bir COleDataObjectişaretçisi olduğundan, sürükle ve bırak desteği için bu Oluşturucu aramaya gerek yoktur.

COleDataObject ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDataObject::Attach, COleDataObject::AttachClipboard, COleDataObject::Release

Index