COleDataObject::AttachClipboard

bool AttachClipboard ( );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Şu anda COleDataObject nesne Pano veri nesnesini eklemek için bu işlev çağrısı.

&Notnbsp;  Bu veri nesnesi serbest bırakılıncaya kadar bu işlevin çağrılması Pano kilitleri. Veri nesnesi içinde yıkıcı COleDataObjectiçin serbest bırakılır. Daha fazla bilgi için bkz: OpenClipboard ve CloseClipboard de Win32 belgelerine.

COleDataObject ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDataObject::Attach, COleDataObject::Detach, COleDataObject::Release

Index