COleDataObject::Attach

void Ekle ( lpdataobject lpDataObject, bool bAutoRelease = gerçek );

Parametreleri

lpDataObject

Ole nesnesi veri noktaları.

bAutoRelease

COleDataObject nesne yok ole veri nesnesi serbest ise doğru ; Aksi takdirde yanlış.

Açıklamalar

COleDataObject nesnesi ole veri nesnesi ile ilişkilendirmek için bu işlev çağrısı.

Daha fazla bilgi için bkz: IDataObject'i ole 2 Programcı Başvurusu, Cilt 1.

COleDataObject ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDataObject::AttachClipboard, COleDataObject::Detach, COleDataObject::Release

Index