COleCurrency sınıf üyeleri

İnşaat

COleCurrency Bir COleCurrency nesnesi oluşturur.

Öznitelikler

GetStatus Bu COleCurrency nesnesi (geçerlilik) durumunu alır.
VoidSetStatus Bu COleCurrency nesnesi (geçerlilik) durumunu ayarlar.

İşlemleri

SetCurrency Bu COleCurrency nesnesi ayarlar.
Biçim Bir COleCurrency nesnesi biçimlendirilmiş dize gösterimini üretir.
ParseCurrency Bir para birimi değeri bir dizgeden okur ve COleCurrency değerini ayarlar.

Operatörler

operatör para birimi COleCurrency değer bir para dönüştürür.
operatör = COleCurrency değeri kopyalar.
operator +,- Ekler, çıkarır ve işaret COleCurrency değerleri değiştirir.
operator +=-= Ekler ve bir COleCurrency bu COleCurrency nesneden çıkarır.
operatör *, / COleCurrency değeri bir tamsayı değeri ölçekler.
operatör * = / = Bu COleCurrency değeri bir tamsayı değeri ölçekler.
operator ==, lt, < =, vb. İki COleCurrency değerlerini karşılaştırır.

Veri üyeleri

m_cur Bu COleCurrency nesnesi için temel para birimi içerir.
m_status Bu COleCurrency nesne durumunu içerir.

Arşiv/dökümü

operatör lt; & lt; CArchive ya da CDumpContext bir COleCurrency değerini verir.
operatör gt; & gt; CArchive COleCurrency nesnesinden giriş.

COleCurrency genel bakış |nbsp; Hiyerarşi çizelgesi

Index