COleCurrency

COleCurrency temel sınıf yok.

Bir COleCurrency nesnesi içinde saklar para birimi veri türünü ole Otomasyonu. Para , bir 8-bayt, ikiye tamamlama işaretiyle tamsayı değeri tarafından 10.000 ölçekli olarak uygulanır. Bu ondalık noktasının solunda 15 basamağa doğruluğun sayı ve 4 basamak hakkını verir. Para birimi veri türü, doğruluk önemli olduğu paraya ilişkin hesaplamalarda veya doğruluğun herhangi bir hesaplama için son derece yararlı. Olası türler için biri ole Otomasyon VARIANT veri türü.

COleCurrency da bu doğruluğun türü için bazı temel aritmetik işlemleri uygular. Desteklenen işlemleri sırasında doğruluğun hesaplamalarında yuvarlama hataları denetlemek için seçilmiştir.

Daha fazla bilgi için bkz: para ve değişken girdiler Win32 sdk ole Programcı Başvurusu.

# include lt;afxdisp.h>

Sınıf üyeleri |nbsp; Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleVariant

Index