COleCurrency::SetStatus

voidSetStatus (CurrencyStatus nStatus);

Parametreleri

nStatus

Bu COleCurrency nesnesi için yeni durum.

Açıklamalar

Bu COleCurrency nesnesi (geçerlilik) durumunu ayarlamak için bu üye işlevini çağırın. NStatus parametre değeri COleCurrency sınıf içinde tanımlı numaralandırılan CurrencyStatus türüne göre tanımlanır.

enum CurrencyStatus {}
 nbsp; Geçerli = 0
   Geçersiz = 1
   &NULL = 2
}

Bu durum değerleri hakkında kısa bir açıklama için bkz: Aşağıdaki liste

Dikkat   Bu işlev, Gelişmiş programlama durumlar için kullanılır. Bu işlev, bu nesne verileri değiştirmez. Genellikle boş veya geçersiz durumunu ayarlamak için kullanılır. Unutmayın atama işleci (operatör =) ve SetCurrency için kaynak değerler üzerinde temel nesnenin durumunu ayarla.

COleCurrency genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleCurrency::GetStatus, COleCurrency::operator =, COleCurrency::SetCurrency, COleCurrency::m_status

Index