COleCurrency::SetCurrency

void SetCurrency (uzun nUnitsuzun nFractionalUnits);

Parametreleri

nUnits, nFractionalUnits

Birimleri ve kesirli bölümü (1/10, 000's) değerinin bu COleCurrency nesnesi kopyalanacak gösterir.

Açıklamalar

Birimleri ve kesirli bölümü bu COleCurrency nesne için bu üye işlev çağrısı.

Kesirli bölümü mutlak değeri 10. 000 ' büyük ise, uygun ayarlama birimlerine üçüncü aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi yapılır.

Not kesirli bölüm ve birimler tarafından imzalanan uzun değerler belirtilmiştir. Aşağıdaki örnekler, dördüncü parametreler farklı işaretleri olması ne olur gösterir.

Örnek

COleCurre&ncy curA; nbsp;          / / değer: 0.0000
curA.SetCurrency (4, 500);    / / değer: 4.0500
curA.SetCurrency (2, 11000);  / / değer: 3.1000
curA.SetCurrency (2, -50);    / / değer: 1.9950

COleCurrency genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleCurrency::COleCurrency, COleCurrency::operator =, COleCurrency::m_cur

Index