COleCurrency::operator para

operatör para ( ) const;

Açıklamalar

Bu işleci döndürür bir değerini bu COleCurrency nesnesi kopyalanır Döviz yapısı.

Daha fazla bilgi için bkz: para girişi Win32 sdk ole Programcı Başvurusu.

COleCurrency genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleCurrency::m_cur, COleCurrency::SetCurrency

Index