COleCurrency::operator =

const COleCurrency& operator = (para cySrc );

const COleCurrencyamp; operator = (const COleCurrency & curSrc );

const COleCurrencyamp; operator = (const VARIANT & varSrc );

Açıklamalar

Bu aşırı atama işleçleri, bu COleCurrency nesne için kaynak para birimi değeri kopyalayın. Her işleç kısa bir açıklamasını izleyen:

Daha fazla bilgi için bkz: para ve değişken girdiler Win32 sdk ole Programcı Başvurusu.

COleCurrency genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleCurrency::COleCurrency, COleCurrency::SetCurrency, COleCurrency::GetStatus

Index