COleCurrency::operator +=-=

const COleCurrencyamp; operator += (const COleCurrency & cur );

const COleCurrencyamp; operator-= (const COleCurrency & cur );

Açıklamalar

Bu operatörler ekleyin ve bir COleCurrency değeri için ve bu COleCurrency nesnesini çıkartmak izin.

Ya da işlenen null, bu COleCurrency nesne durumu ayarlanır NULL.

Aritmetik işlem taşarsa bu COleCurrency nesne durumu ayarlanır geçersiz.

İşlenen herhangi birini geçersiz ve diğer boş değil, bu COleCurrency nesne durumu ayarlanır geçersiz.

Geçerli ve geçersiz boş durum değerleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: m_status üye değişkeni.

COleCurrency genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleCurrency::operator +, -, COleCurrency::GetStatus

Index