COleCurrency::operator +,-

COleCurrency oper&ator + (const COleCurrencyamp;CUR) const;

COleCurrency oper&atör-(const COleCurrencyamp;CUR) const;

COleCurrency operatör-( ) const;

Açıklamalar

Bu operatörler ekleyin ve iki COleCurrency değerleri için ve birbirinden çıkarmak için ve işaretini COleCurrency değerini değiştirmek için izin.

Ya da işlenen null durumu ortaya çıkan COleCurrency değeri null olur.

Aritmetik işlem taşarsa, ortaya çıkan COleCurrency değeri geçersiz.

İşlenen geçersiz ve diğer boş değilse, durumu ortaya çıkan COleCurrency değeri geçersiz.

Geçerli ve geçersiz boş durum değerleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: m_status üye değişkeni.

COleCurrency genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: OleCurrency::operator +=,-=, COleCurrency::GetStatus

Index