COleCurrency::operator * = / =

oper&atör; const COleCurrencyamp * = (uzun nOperand );

const COleCurrency& operatör / = (uzun nOperand );

Açıklamalar

Bu operatörlerin size bu COleCurrency değeri ayrılmaz bir değerle ölçekli izin.

COleCurrency işlenen null ise, bu COleCurrency nesne durumu ayarlanır NULL.

Aritmetik işlem taşarsa bu COleCurrency nesne durumu ayarlanır geçersiz.

COleCurrency işlenen geçersizse, bu COleCurrency nesne durumu ayarlanır geçersiz.

Geçerli ve geçersiz boş durum değerleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: m_status üye değişkeni.

COleCurrency genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleCurrency::operator *, /, COleCurrency::GetStatus

Index