COleCurrency::operator *, /

COleCurrency operator * (uzun nOperand ) const;

COleCurrency operatör / (uzun nOperand ) const;

Açıklamalar

Bu operatörler tarafından bir tam sayı değeri COleCurrency değeri büyütmek izin.

COleCurrency işlenen null ise, ortaya çıkan COleCurrency değeri null durumudur.

Aritmetik işlem taşıyorsa ya da sayımında, durumu ortaya çıkan COleCurrency değeri geçersiz.

COleCurrency işlenen geçersizse, durumu ortaya çıkan COleCurrency değeri geçersiz.

Geçerli ve geçersiz boş durum değerleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: m_status üye değişkeni.

COleCurrency genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleCurrency::operator * = / =, COleCurrency::GetStatus

Index