COleCurrency::m_status

Açıklamalar

Enum türü içindeki COleCurrency sınıf tanımlanan CurrencyStatus, bu veri üyesi türüdür.

enum CurrencyStatus {}
 nbsp; Geçerli = 0
   Geçersiz = 1
   &NULL = 2
}

Bu durum değerleri hakkında kısa bir açıklama için bkz: Aşağıdaki liste

Bir COleCurrency nesne durumu aşağıdaki durumlarda geçersiz:

Daha fazla bilgi için aşağıdaki üye işlevler bkz: geçersiz durum ayarlayabilirsiniz operasyonları

Dikkat   Gelişmiş programlama durumlar için bu veri üyesidir. GetStatus ve SetStatusinline üye işlevleri kullanmanız gerekir. VoidSetStatus açıkça bu veri üyesi ayarlama konusunda daha fazla dikkat için bkz.

COleCurrency genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleCurrency::GetStatus, COleCurrency::SetStatus

Index