COleCurrency::m_cur

Açıklamalar

Temel bu COleCurrency nesne için Döviz yapısı.

Dikkat Para birimi değeri değiştirme yapısı bu işlevi tarafından döndürülen işaretçi tarafından erişilen bu COleCurrency nesne değeri değişir. Bu COleCurrency nesne durumunu değiştirmez.

Daha fazla bilgi için bkz: para girişi Win32 sdk ole Programcı Başvurusu.

COleCurrency genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleCurrency::COleCurrency, COleCurrency::operator para, COleCurrency::SetCurrency

Index