COleCurrency::GetStatus

CurrencyStatus GetStatus () const;

Dönüş değeri

Bu COleCurrency değeri durumunu döndürür.

Açıklamalar

Belirli bir COleCurrency nesnesi (geçerlilik) durumunu almak için bu üye işlev çağrısı.

Dönüş değeri içindeki COleCurrency sınıf tanımlanan numaralandırılan CurrencyStatus türüne göre tanımlanır.

enum CurrencyStatus {}
 nbsp; Geçerli = 0
   Geçersiz = 1
   &NULL = 2
}

Bu durum değerleri hakkında kısa bir açıklama için bkz: Aşağıdaki liste

Bir COleCurrency nesne durumu aşağıdaki durumlarda geçersiz:

Daha fazla bilgi için aşağıdaki üye işlevler bkz: geçersiz durum ayarlayabilirsiniz operasyonları

COleCurrency genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleCurrency::SetStatus, COleCurrency::m_status

Index