COleConvertDialog sınıf üyeleri

Veri üyeleri

m_cv İletişim kutusunun davranışını denetleyen bir yapıya.

İnşaat

COleConvertDialog Bir COleConvertDialog nesnesi oluşturur.

İşlemleri ve özellikleri

DoModal Ole değişikliği Item iletişim kutusunu görüntüler.
DoConvert İletişim kutusunda belirtilen dönüşüm yapar.
GetSelectionType Seçilen seçim türü alır.
GetClassID Seçilen maddeyle ilişkili CLSID değerini döndürür.
GetDrawAspect Madde simge olarak çizmek belirtir.
GetIconicMetafile Bu madde ikonik formla ilişkili meta dosyası için bir tanıtıcı döndürür.

COleConvertDialog genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index