COleConvertDialog

COleConvertDialog sınıfı, ole Dönüştür iletişim kutusu kullanılır. Bu iletişim kutusunda aramak istediğiniz sınıfın COleConvertDialog bir nesneyi oluşturun. Bir COleConvertDialog nesnesi inşa edilmiştir sonra değerleri veya Birleşik denetimler iletişim kutusunda m_cv yapısını kullanabilirsiniz. M_cv yapısı OLEUICONVERTtürüdür. Bu iletişim sınıf kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: DoModal üye işlevi.

&Notnbsp;  Bu sınıf AppWizard tarafından üretilen konteyner kodu kullanır.

Daha fazla bilgi için bkz: OLEUICONVERT yapısı ole belgelerinde.

Ole Özel iletişim kutuları hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı ole iletişim kutularına Visual c++ programlama Kılavuzu.

# include lt;afxodlgs.h>

Sınıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDialog

Index