COleConvertDialog::m_cv

Açıklamalar

Yapı türü OLEUICONVERT Dönüştür iletişim kutusu davranışını denetlemek için kullanılır. Bu yapı üyeleri doğrudan veya üye işlevleri ile değiştirilebilir.

Daha fazla bilgi için bkz: OLEUICONVERT yapısı ole belgelerinde.

COleConvertDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleConvertDialog::COleConvertDialog, COleConvertDialog::DoModal

Index