COleConvertDialog::GetSelectionType

UINT GetSelectionType ( ) const;

Dönüş değeri

Yapılan seçim türü.

Açıklamalar

Dönüştür iletişim kutusunda seçilen dönüştürme türünü belirlemek için bu işlev çağrısı.

Dönüş türü değerleri COleConvertDialog sınıfta bildirilen seçim numaralandırma türü tarafından belirlenir.

e&num seçimi
{
 nbsp; noConversion,
   convertItem,
   activateAs
}

Bu değerler kısa açıklamaları izleyin:

COleConvertDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleConvertDialog::DoModal, COleConvertDialog::COleConvertDialog

Index