COleConvertDialog::GetIconicMetafile

hglobal GetIconPicture ( ) const;

Dönüş değeri

Eğer simge olarak görüntüle onay kutusunun seçili öğeyi ikonik yönünü içeren meta dosya tanıtıcısına kontrol iletişim kutusunda Tamam' ı seçerek zaman görevden alındı; Aksi takdirde null.

Açıklamalar

Seçili öğeyi ikonik yönünü içeren meta dosyası için ele almak için bu işlev çağrısı.

COleConvertDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleConvertDialog::DoModal, COleConvertDialog::COleConvertDialog, COleConvertDialog::GetDrawAspect

Index