COleConvertDialog::GetDrawAspect

dvaspect GetDrawAspect ( ) const;

Dönüş değeri

Nesneyi işlemek için gereken yöntemi.

Açıklamalar

Kullanıcı seçili öğeyi bir simge olarak görüntülemek seçti belirlemek için bu işlevini çağırın. Sadece DoModal IDOK döndükten sonra bu işlev çağrısı.

Boy çizim hakkında daha fazla bilgi için bkz: ole belgelerinde formatetc veri yapısı.

COleConvertDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleConvertDialog::DoModal, COleConvertDialog::COleConvertDialog

Index