COleConvertDialog::GetClassID

const CLSID& GetClassID ( ) const;

Dönüş değeri

Dönüştür iletişim kutusunda seçilen öğe ile ilişkili CLSID.

Açıklamalar

CLSID değerini almak için bu işlevi kullanıcı Dönüştür iletişim kutusunda seçilen maddeyle ilişkili çağrı. Sadece DoModal IDOK döndükten sonra bu işlev çağrısı.

Daha fazla bilgi için bkz: ole belgelerinde CLSID anahtarı.

COleConvertDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleConvertDialog::DoModal

Index