COleConvertDialog::DoModal

sanal int DoModal ( );

Dönüş değeri

Tamamlanma durumu iletişim kutusu. Aşağıdaki değerlerden birini:

Açıklamalar

Ole Dönüştür iletişim kutusunu görüntülemek için bu işlev çağrısı.

M_cv yapısı üyeleri belirleyerek çeşitli iletişim kutusu denetimleri başlatmak istiyorsanız, DoModalçağırmadan önce ama sonra iletişim nesnesi oluşturulur yapmalısınız.

DoModal IDOKdöndürürse, sen-ebilmek seslenmek ayarlarının veya kullanıcı tarafından iletişim kutusuna giriş bilgi almak için diğer üye işlevleri.

COleConvertDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDialog::GetLastError, CDialog::DoModal, COleConvertDialog::m_cv, COleConvertDialog::DoConvert, COleConvertDialog::GetSelectionType, COleConvertDialog::GetClassID, COleConvertDialog::GetDrawAspect, COleConvertDialog::GetIconicMetafile

Index