COleConvertDialog::DoConvert

bool DoConvert ( COleClientItem * pItem );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

pItem

Dönüştürülen veya etkinleştirilmesini öğeyi işaret eder. null olamaz.

Açıklamalar

Bu işlev, DoModal, dönüştürme veya türü COleClientItembir nesneyi etkinleştirmek için başarıyla döndükten sonra arayın. Madde dönüştürülmüş veya Dönüştür iletişim kutusunda kullanıcı tarafından seçilen bilgilere göre harekete geçirmek.

COleConvertDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleClientItem, COleConvertDialog::DoModal, COleConvertDialog::GetSelectionType, COleClientItem::ConvertTo, COleClientItem::ActivateAs

Index