COleConvertDialog::COleConvertDialog

COleConvertDialog()COleClientItem* pItem,dworddwFlags=cf_selectconvertto,CLSIDfar* pClassID=null,CWnd* pParentWnd=boş);

Parametreleri

pItem

Puan dönüştürülür veya etkinleştirilmesini madde.

dwFlags

Yaratılış bayrak, aşağıdaki değerlerden herhangi bir sayı içeren kombine bitwise kullanarak- veya işleci:

pClassID

CLSID noktalara dönüştürülür veya etkinleştirilmesini madde. null, pItem ile ilişkili CLSID kullanılacaksa.

pParentWnd

İletişim nesnesinin ait olduğu üst veya sahibi pencere (türü nesne CWnd) işaret eder. nullise, iletişim kutusunun üst pencere ana uygulama penceresine ayarlanır.

Açıklamalar

Sadece bir COleConvertDialog nesnesi oluşturur. İletişim kutusunu görüntülemek için DoModal işlevini çağırın.

Daha fazla bilgi için bkz: CLSID anahtarının ve OLEUICONVERT yapısı.

COleConvertDialog genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleConvertDialog::DoModal, COleConvertDialog::m_cv

Index