COleControlModule

COleControlModule sınıfı, bir ole denetimi modül nesnesi elde temel sınıftır. Bu sınıf, denetim modülü başlatılırken için üye işlevler sağlar. Microsoft Foundation classes kullanan her ole denetim modülü yalnızca COleControlModuletüretilmiş bir nesne içerebilir. Diğer c++ genel nesneler inşa edilir bu nesne oluşturulur. Küresel düzeyde türetilmiş COleControlModule nesne bildirmek.

COleControlModule sınıfı hakkında daha fazla bilgi için bkz: CWinApp sınıfı ve makale ActiveX denetimleri Visual c++ programlama Kılavuzu.

# include lt;afxctl.h>

Temel sınıf üyesi |nbsp; Hiyerarşi çizelgesi

Ör&neklerinbsp; mfc örnek DRAWPIC | mfc örnek testhelp

Index