COleControl::WillAmbientsBeValidDuringLoad

bool WillAmbientsBeValidDuringLoad ( );

Dönüş değeri

Sıfır, ortam özellikleri geçerli olacağını gösterir; Aksi halde ortam özellikleri geçerli olmayacaktır.

Açıklamalar

Kalıcı durumuna sonradan yüklendiğinde Denetim öntanımlı değer olarak ortam özelliklerinin değerlerini kullanmak belirlemek için bu işlev çağrısı.

Bazı kaplarda kontrol için ortam özelliklerini COleControl::DoPropExchangekılma ilk çağrı sırasında erişiminiz olmayabilir. Bu durumda konteyner ararsa IPersistStreamInit::Load ya IPersistStorage::Load arama kala IOleObject::SetClientSite (yani, bu OLEMISC_SETCLIENTSITEFIRST durumu biraz onur değil ise).

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::DoPropExchange, COleControl::GetAmbientProperty

Index