COleControl::TranslateColor

colorref TranslateColor ( ole_color clrColor, hpalette hpal = boş );

Dönüş değeri

Bir rgb (kırmızı, yeşil, mavi) 32 bit renk aygıtı temsil edebilir clrColor değerine en yakın katı rengini tanımlayan değer.

Parametreleri

clrColor

ole_color veri türü. Daha fazla bilgi için bkz: Windows OleTranslateColor işlevi.

hpal

İsteğe bağlı bir palet için tanıtıcı; null olabilir.

Açıklamalar

ole_color veri türü için bir renk değeri dönüştürmek için bu işlev çağrısı colorref veri türü. BackColor özellikleri cdc üye işlevleri tarafından kullanılan colorref türleri ve hisse senedi ForeColor çevirmek bu işlev yararlıdır.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::GetForeColor, COleControl::GetBackColor

Index