COleControl::TransformCoords

void TransformCoords ( POINTL far * lpptlHimetric, POINTF far * lpptfContainer, dword bayrakları );

Parametreleri

lpptlHimetric

Koordinatları HIMETRIC birimleri içeren bir POINTL yapısını gösteren işaretçi.

lpptfContainer

Koordinatları konteynerin birim boyutu içeren bir POINTF yapısını gösteren işaretçi.

bayraklar

Aşağıdaki değerleri birleşimi:

Açıklamalar

HIMETRIC birimleri ve konteynerin yerel birimler arasında koordinat değerleri dönüştürmek için bu işlev çağrısı.

İlk iki bayrak, XFORMCOORDS_POSITION ve XFORMCOORDS_SIZE, koordinatları bir konuma veya bir boyutu olarak olarak ele gerektiğini gösterir. Kalan iki bayrak dönüşümü yönünü belirtmek.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::AmbientScaleUnits

Index