COleControl::SetText

void SetText ( lpctstr pszText );

Parametreleri

pszText

Bir karakter dize işaretçisi.

Açıklamalar

Senin denetimin stok Caption değeri ya da Text özelliğini ayarlamak için bu işlev çağrısı.

Hisse senedi başlık ve metin özelliklerini de aynı değeri eşlenen unutmayın. Buna göre her iki özellik için yapılan tüm değişiklikler her iki özellikleri otomatik olarak değişecektir. Genel olarak, Denetim stok başlık veya metin özelliği ancak ikisini birden desteklemelidir.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::GetText, COleControl::InternalGetText, COleControl::OnTextChanged

Index