COleControl::SetRectInContainer

bool SetRectInContainer ( lprect lpRect );

Dönüş değeri

Arama başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpRect

Denetimin yeni koordinatları göreli olarak konteyner içeren dikdörtgen bir işaretçi.

Açıklamalar

Denetimin dikdörtgen göreli olarak aygıt birimlerle ifade konteyner, koordinatları ayarlamak için bu işlevini çağırın. Denetimi açık değilse, onu yeniden boyutlandırılır; Aksi takdirde konteynerin OnPosRectChanged fonksiyonu denir.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::GetRectInContainer, COleControl::GetControlSize

Index