COleControl::SetNotSupported

void SetNotSupported ( );

Açıklamalar

Bu işlevi yerine herhangi bir özellik kümesi işlevi burada özellik değeri denetimin kullanıcı tarafından değiştirilmesi desteklenmez diyoruz. Salt okunur bir özellik olacak bir örnek.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;COleControl::Get&NotSupported

Index