COleControl::SetNotPermitted

void SetNotPermitted ( );

Açıklamalar

BoundPropertyRequestEdit başarısız olduğunda bu işlevini çağırın. Bu işlev türü kümesi işlemi izin belirtmek için COleDispScodeException bir istisna atar.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::BoundPropertyRequestEdit

Index